Co to jest „REACH”?

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006, które dotyczy ogólnego bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych.

System polega na rejestracji, ocenie oraz udzielania zezwoleń (przy spełnieniu niektórych wytycznych), bądź ewentualnego ograniczenia stosowania i importowania substancji chemicznych na teren UE oraz EOG.

Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w prawie polskim i weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku zastępując wiele aktów prawnych obowiązujących dotychczas w państwach UE.

Nadzorem nad całym rozporządzeniem oraz systemem rejestracji zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) mająca swoją siedzibę w Helsinkach.

 

Więcej o systemie REACH znajdziecie Państwo pod adresami:

Punkt konsultacyjny ds. REACH i CLP – Instytutu Chemii Przemysłowej
http://www.reach-info.pl/

Krajowego Centrum Informacyjnego REACH Helpdesk
http://reach.gov.pl/

Strony Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/REACH+i+CLP

REACH edu
http://www.reach.edu.pl/strona/start.html