Jak poprawnie stosować symbole recyklingu?

Niestety wielu przedsiębiorców źle interpretuje konieczność umieszczania symboli recyklingu na opakowaniach. Przedstawiam Państwu kilka błędów, które są popełniane przez przedsiębiorców, a które łatwo może wyłapać kontrola i nałożyć stosowne zalecenia bądź w najgorszych okolicznościach – karę.

Symbol recyklingu:

Jest to umowny symbol zaproponowany przez przedsiębiorstwa, który oznacza mniej więcej „materiał nadaje się do recyklingu”. Nie określa rodzaju materiału i nie jest warunkowany prawnie (nie ma wymogu jego umieszczania).

Symbol ten wygląda tak:

recykling

Są to trzy czarne grube zawinięte strzałki układające się w formę trójkąta

 

Symbol ten nie powinien wyglądać tak:

1422606-rynek-recycling-symbol 4454303-recykling-symbol-z-ziemi 12151217-recycle-strzalki-symbol-recyklingu preview r0501-22_2 recyclable2a recycle-symbol-md Styled_black symbolem-recyklingu-3-strzały-czarny-zarys_17-412213441 http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-recycle-symbol-image2913487
Opisy błędów od pierwszego symbolu od lewej:

 • nie powinien być w formie kwadratu i mieć 4 strzałek
 • nie powinien mieć żadnego symbolu w środku
 • nie powinien mieć zmodyfikowanych strzałek do środka
 • nie powinien być kolorowy i tak mocno przerobiony, strzałki nie powinny być tak blisko siebie zetknięte
 • nie powinien mieć białego cieniowania
 • nie powinien mieć żadnych cyfr ani liter w środku
 • nie powinien być z obramowaniem i cieniowaniem (chyba że wszystkie symbole takie są)
 • nie powinien być narysowany z innych strzałek
 • nie powinien być wyłącznie z konturami
 • nie powinien być kolorowy i zmodyfikowany.
 • symbol ten nie powinien też być odwracany o 45 stopni, lub odbijany lustrzanie.

Symbol „przydatny do recyklingu”

Symbol ten z punktu widzenia polskiego prawa jest BARDZO WAŻNY i musi być zawsze umieszczany na opakowaniach na których jest chociaż jeden symbol identyfikacji materiału (symbol strzałek z cyferkami).

Symbol ten wygląda dokładnie tak:

maxekologia_symbole_znaki_zywnosci_recykling2

Symbol ten nie powinien wyglądać tak:

przydatnosc R1 R2 recykling_telefonu

Opisy błędów od pierwszego symbolu od lewej:

 • nie powinien mieć wypełnienia i zmienionego grotu strzałki
 • grot nie powinien być tak blisko strzałki, grot strzałki powinien rozpoczynać się od „godziny 9” a nie „godziny 8”
 • to nie jest ten symbol!
 • to nie jest ten symbol!

Proszę zwrócić uwagę, że WZÓR tego symbolu znajduje się w polskiej ustawie i zgodnie z tą ustawą powinien być stosowany!

Symbol zastosowanego materiału

Symbole te są warunkowane w prawie polskim i UE. Symbole te w Polsce stosuje się razem z symbolem „przydatny do recyklingu” (powyżej). W prawie UE nie ma takiego wymogu.

Symbole te mogą być zastosowane w trzech formach z czego jedna z nich jest poprawna w UE. Warto zwrócić uwagę, że prawo UE nie mówi nic o stosowaniu „strzałek” w formie trójkąta do symboli zastosowanego materiału. Jednakże przedsiębiorcy stosujący te strzałki nie są w żadnym wypadku pociągani do odpowiedzialności.

Symbole te wyglądają poprawnie tak (przykład dla „5 PP”):

PP pp5 lub recycle_5_pporaz5PP (ostatni symbol akceptowalny głównie w UE)

Symbol ten nie powinien wyglądać tak:

9847 plastics-symbol-5 ppmobius PP-symbol-5-300x291 Recycle PP 5 recycle-98858_640

Opisy błędów od pierwszego symbolu od lewej:

 • nie wolno stosować samej numeracji bez umieszczenia oznaczeń literowych! (WAŻNE!)
 • nie powinno się stosować „zera” w jednocyfrowym oznaczeniu, groty strzałek są zbyt blisko siebie
 • nie wolno stosować innych strzałek, a dodatkowo nie wolno odwracać symbolu
 • nie wolno stosować strzałek grubych
 • nie wolno w strzałkach grubych (symbolu recyklingu) dokładać opisów
 • nie powinno się stosować innych grotów, które mogą być zbyt małe lub nieczytelne, trójkąt ze strzałek wydaje się być zbyt „miękki”

Podsumowanie:

 • Wszystkie polskie symbole recyklingu muszą być zgodne z ustawą.
 • SYMBOLE IDENTYFIKACJI MATERIAŁU:
  • Strzałki w symbolach muszą być cienkie, nie „podwinięte”, groty wyraźne, strzałki oddzielone od siebie.
  • Strzałki powinny tworzyć trójkąt równoramienny, z podstawą na dole.
  • Kierunek strzałek powinien iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • SYMBOL MATERIAŁU, POWINIEN ZAWIERAĆ
  • Numer identyfikacyjny (bez zera poprzedzającego),
  • Strzałki,
  • Oznaczenie w postaci dwóch do czterech liter.
 • Jeśli stosujemy symbole identyfikacyjne (strzałki) to również musimy zastosować symbol przydatności do recyklingu.
  • Nie może on być wypełniony, strzałka musi kierować się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nie może zaczynać się „równo o ósmej”.
 • Symbole muszą być widoczne dla ludzkiego oka (minimum ok. 5 mm) i czytelne. Jeśli nie mieszczą się na opakowaniu, należy dołożyć do nich etykietę.
 • Modyfikacje symboli recyklingu nie są dozwolone.