O odpadach na targach Poleko i Komtechnika

To będzie jubileuszowa 25. edycja POLEKO. Tegoroczne targi odbędą się w nowym terminie – 7-10 października 2013 r.  Tradycyjnie w trakcie POLEKO odbędzie się Forum Recyklingu, a wystawcy zaprezentują ofertę dla branży związanej z segregacją i przetwarzaniem odpadów na przestrzeni „Salon Recyklingu”. Ekspozycję uzupełni oferta targów Komtechnika – tu również będziemy mogli zobaczyć rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. 

Salon Recyklingu na targach POLEKO to specjalna wystawa urządzeń i technologii do odzysku oraz przetwarzania odpadów. W ramach tej ekspozycji można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz oprogramowania dla branży gospodarki odpadami (m.in. papier, karton, plastik, guma, szkło, drewno, metale żelazne i nieżelazne, materiały budowlane z rozbiórki, złom samochodowy).

Podczas ubiegłorocznych targów w jej ramach zaprezentowało ponad 200 firm
z branży gospodarki odpadami i recyklingu (prawie 5000 m2 ekspozycji targowej).

Salon uzupełnia Forum Recyklingu – specjalny cykl trzydniowych warsztatów, poruszający tematykę powtórnego wykorzystania materiałów oraz zmniejszenia produkcji odpadów. Forum przygotowywane jest wspólnie przez redakcję miesięcznika Recykling oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (wstęp dla uczestników targów jest bezpłatny).

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika odbywające się w tym samym czasie co targi Poleko, uzupełniają i rozszerzają ofertę prezentowanych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej. Ne ekspozycji wystawców będzie można zapoznać się z ofertą najnowszego sprzętu komunalnego do zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Jednymi z głównych grup, które przybywają na targi Poleko i Komtechnika są wytwórcy odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz producenci komponentów z odpadów, zakłady utylizujące, składujące i przetwarzające odpady, oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, przedstawiciele administracji publicznej, czy gminne organizacje gospodarki odpadami.

Jak podkreśla branża, targi Poleko i Komtechnika są ważnym miejscem promowania najnowszych technologii odzyskiwania, recyklingu i utylizacji odpadów. Potwierdzają to liczby – w ubiegłym roku w poszukiwaniu najnowszej oferty i wiedzy o bieżących trendach do Poznania przyjechało 21630 specjalistów.

Warto więc zarezerwować termin 7-10 października, by zobaczyć w Poznaniu pełny przegląd polskich i zagranicznych marek z zakresu ekologii.

Więcej informacji na www.poleko.mtp.pl oraz na www.komtechnika.pl