Poleko: „ekologia w parze z ekonomią”

pleko-logo-01To główne przesłanie tegorocznej 25. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Poznańskie targi odbędą się w tym roku wcześniej:  w dniach 7-10 października. Co będzie można na nich zobaczyć?

Targi POLEKO umożliwiają udział w jednym miejscu i czasie przedstawicieli samorządów, instytucji i zakładów gospodarki komunalnej oraz inwestorów. To największa oraz najważniejsza w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej ekspozycja zaawansowanych rozwiązań dla ochrony środowiska.

Oprócz zagadnień związanych z wodą, ściekami, energią, energią odnawialną, odpadami, recyklingiem, zmianami klimatu, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem i wibracjami, czy budownictwem komunalnym i energetycznym, ekspozycja targów obejmie także problematykę rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji POLEKO jest „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce”. Temat wiąże się nie tylko z 20-leciem funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także dobrze nawiązuje do zagadnień, które zostaną poruszone podczas debat i konferencji. W programie wydarzeń Poleko nie zabraknie tematyki finansowania inwestycji, pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz efektywności ekonomicznej w myśl zasady „Ekologia w parze z ekonomią”.

Do cyklicznych wydarzeń należą:

Forum Czystej Energii i Forum Recyklingu (specjalny cykl trzydniowych konferencji, poruszający tematykę energii z odnawialnych źródeł oraz powtórnego wykorzystania materiałów i zmniejszenia produkcji odpadów)

Glob Pełen Energii (cykl branżowych oraz naukowych wystąpień, przeplatany wywiadami na temat niekonwencjonalnych źródeł energii).

25. edycja targów POLEKO zostanie wzbogacona o specjalnie zaaranżowaną powierzchnię wystawienniczą tzw. MIASTECZKO EKOLOGICZNE, na której będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł jak i utrzymywania czystości.

Ideą stworzenia eko-miasteczka jest prezentacja urządzeń i produktów chroniących środowisko oraz podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miast i wsi. Na specjalnej przestrzeni będzie można zobaczyć m.in.: kolektory słoneczne (na atrapach budynków), lampy hybrydowe i LED, piece, kotły na biomasę, pompy cieplne, ekologiczne pojemniki, kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, automaty do zbiórki opakowań i ich recyklingu, samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym, czy pojazdy do zbiórki odpadów.  Partnerem Głównym Miasteczka Ekologicznego jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przestrzenie specjalne POLEKO:

  • Salon Czystej Energii poświęcony technologiom oraz produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej. W ramach tej przestrzeni można zapoznać się z najnowszą ofertą m.in.. kotłów, kolektorów słonecznych, pomp, pelet, komponentów do biogazu i biomasy. W ramach ubiegłorocznego Salonu zaprezentowało ponad 200 firm z branży OZE (prawie 7 000 m2 ekspozycji targowej);
  • W ramach Salonu Recyklingu wystawa technologii i urządzeń do odzysku oraz przetwarzania odpadów. W ramach tej ekspozycji, firmy prezentują szereg rozwiązań z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło, czy drewno, a także metale żelazne i nieżelazne, materiały budowlane z rozbiórki, złom samochodowy. Ubiegłoroczny Salon to prawie 200 firm z branży gospodarki odpadami i recyklingu (prawie 5 000 m2 ekspozycji targowej).

Warto więc zarezerwować termin 7-10 października, by zobaczyć w Poznaniu pełny przegląd polskich i zagranicznych marek z zakresu ekologii.

Patronat Honorowy nad targami Poleko sprawuje Minister Środowiska. Więcej na www.poleko.mtp.pl