Poleko: czas na branżę wod-kan

Branże energii odnawialnej oraz recyklingu były zawsze najliczniej reprezentowane na targach POLEKO. W tym roku czas na wodę – organizatorzy poznańskich targów zapowiadają szerszą ofertę dla sektora wod-kan oraz debaty i konferencje poruszające najistotniejsze tematy branży.

O finansowaniu inwestycji

Targi POLEKO obchodzą w tym roku swój 25 jubileusz. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7 -10 października a jej tematem przewodnim jest „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce”. Temat wiąże się nie tylko z 20-leciem funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także dobrze nawiązuje do zagadnień, które zostaną poruszone podczas debat i konferencji dedykowanych także dla branży wod-kan. W programie wydarzeń Poleko nie zabraknie wiec tematyki finansowania inwestycji, pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz efektywności ekonomicznej w myśl zasady „Ekologia w parze z ekonomią”.

Poszerzona ekspozycja

Co więcej, organizatorzy Poleko zapowiadają w tym roku poszerzenie oferty dla tej branży na ekspozycji targów. Swoją obecność już zapowiedziały m.in. firmy prezentujące rozwiązania z zakresu: melioracji i ochrony przeciwpowodziowej, systemów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, ochrony przed zanieczyszczeniami, oczyszczania wody i ścieków, technologii ulepszania środowiska wodnego, aparatury kontrolno-pomiarowej i uzdatniania wody, oczyszczania wody i ścieków (metodami fizycznymi oraz biologiczno-chemicznymi), systemów kanalizacyjnych, sieci i przepompowni, inżynierii wodnej, energetyki wodnej oraz energetycznego zagospodarowania osadów ściekowych czy też przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dopełnieniem ekspozycji branży wodno ściekowej na Poleko będą również instytucje realizujące programy finansowe i doradcze.

Dodatkowo na Poleko odbędzie się druga edycja „Miasteczka Ekologicznego” – warto przypomnieć, że w ramach zeszłorocznej przestrzeni, która zakończyła się sukcesem, kilkunastu wystawców zaprezentowało rozwiązania m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Precyzja odbiorcy

Jak podkreśla branża, targi Poleko są istotnym miejscem promowania najnowszych technologii branży wod-kan. Z roku na rok zwiększa się liczba zwiedzających z tego zakresu – na Poleko przyjeżdżają m.in. przedstawiciele spółek wodno-kanalizacyjnych, instytucji odpowiedzialnych za stan gospodarki wodnej, pracownicy laboratoriów badających jakość wody i ścieków, a także samorządowcy odpowiadający za ochronę środowiska.

W ubiegłym roku na Poleko przyjechało w sumie 21 630 specjalistów – ponad 10% wzrost liczby zwiedzających dał się odczuć Wystawcom, którzy po czterech dniach targowych spotkań wyjechali z Poznania zadowoleni.

Patronat Honorowy nad targami Poleko sprawuje Minister Środowiska. Więcej na www.poleko.mtp.pl