Poleko: najszersza ekspozycja OZE

Tegoroczna edycja POLEKO odbędzie się wcześniej niż w latach poprzednich, bo w dniach 7-10 października. Duże zainteresowanie targami wykazuje zwłaszcza branża energii odnawialnej, która na POLEKO prezentuje szerokie spektrum oferty: od fotowoltaiki, poprzez biogaz i biomasę, po gaz z łupków, energię wiatru i wody.

W tym roku w poznańskich pawilonach firmy z Polski oraz m.in. z Austrii, Czech, Holandii i Włoch zaprezentują swoją ofertę z zakresu: energii i energii odnawialnej, odpadów i recyklingu, wody i ścieków, powietrza, hałasu i wibracji, rekultywacji i rewitalizacji, budownictwa energetycznego, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykrywania zagrożeń, ochrony przeciwpowodziowej i doradztwa.

W tym roku na Poleko będzie można również zobaczyć – w ramach specjalnej ekspozycji poświęconej OZE – ofertę firm z Niemiec i Szwajcarii.

Miejsce prezentacji całej branży

Salon Czystej Energii (pawilon 6) to część ekspozycji targów POLEKO, w ramach której można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy (biopaliwo stałe) i biogazu, ekologicznych środków transportu (o napędach alternatywnych) i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.

W targach POLEKO biorą udział także firmy i instytucje doradcze oraz wspierające finansowanie inwestycji w OZE, zajmujące się przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie OZE oraz firmy doradztwa prawnego w zakresie inwestycji w OZE.

Warto wspomnieć, że podczas ubiegłorocznych targów w jej ramach zaprezentowało ponad 200 firm z branży OZE (prawie 7 000 m2 ekspozycji targowej).

Miasteczko Ekologiczne (pawilon 4) to miejsce prezentacji ekologicznych i oszczędnych rozwiązań. W zaaranżowanej na miasteczko przestrzeni można zobaczyć ofertę dedykowaną dla aglomeracji miejskich i gminnych, a także właścicieli domków. Zakres prezentowanych rozwiązań to m.in. fotowoltaika (panele słoneczne), samochody oraz sprzęt komunalny napędzany energią alternatywną (elektryczna, sprężony gaz ziemny), odbiór odpadów (specjalistyczne pojemniki na odpady), oczyszczanie ścieków (przydomowe oczyszczalnie), energooszczędne oświetlenie (LED), pompy ciepła, energia wiatru.

Branżowe know-how

Podczas targów POLEKO odbywa się również kilkadziesiąt konferencji i debat poświęconych najnowszym trendom i rozwiązaniom, także z zakresu OZE (wstęp dla uczestników targów jest bezpłatny).

Forum Czystej Energii – specjalny cykl trzydniowych konferencji, poruszający tematykę energii z odnawialnych źródeł – głos zabierają polscy i zagraniczny eksperci oraz praktycy.

Wiedzę na temat OZE uzupełnić można także podczas Globu pełnego energii. To coroczne, praktyczne wykłady, w ramach których specjaliści omawiają aspekty wykorzystania urządzeń grzewczych korzystających ze źródeł odnawialnych: słońca, biomasy, ciepło z ziemi.

Ponad 21.000 zwiedzających

Jednymi z głównych grup, które najliczniej przybywają na targi POLEKO są prosumenci i profesjonaliści zainteresowani tematyką OZE, przedstawiciele firm zajmujących się energetyką tradycyjną, które planują wykorzystać rozwiązania z zakresu OZE dla rozwoju swojej działalności, instytucje samorządowe  zainteresowane rozwojem OZE na swoim terenie, kadra ośrodków naukowych zajmujących się OZE, rolnicy planujący realizację projektów OZE (w tym biogazowni, instalacji fotowoltaicznych) czy też  klienci indywidualni poszukujący ekologicznych rozwiązań dla własnych budynków.

Jak podkreśla branża, targi POLEKO są istotnym miejscem promowania najnowszych technologii z zakresu energii odnawialnej. W ubiegłym roku na Poleko przyjechało w sumie 21 630 specjalistów – ponad 10% wzrost liczby zwiedzających dał się odczuć Wystawcom, którzy po czterech dniach targowych spotkań wyjechali z Poznania zadowoleni.

Warto więc zarezerwować termin 7-10 października, by zobaczyć w Poznaniu pełny przegląd polskich i zagranicznych marek z zakresu ekologii.

Patronat Honorowy nad targami Poleko sprawuje Minister Środowiska. Więcej na www.poleko.mtp.pl