Jak i kiedy sporządzać Kartę Przekazania Odpadu (KPO)?

Karta Przekazania Odpadu jest rodzajem dokumentu pomagającego w ewidencji i sprawozdawczości wymaganej przez art. 66ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Artykuł ten mówi: 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie […]