Utrata statusu odpadu – gruz, a REACH

Rozporządzenie REACH nie tyczy się odpadów, lecz co innego, gdy odpady stają się produktem. Jeśli mamy do czynienia z gruzem odpadowym, który chcemy sprzedać dalej jako produkt, możemy skorzystać z „utraty statusu odpadu” który jest określony w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego […]