Wynagrodzenia w ochronie środowiska za 2013 rok

Przedsiębiorstwo Sedlak & Sedlak zajmujące się doradztwem, opublikowało 11 już raport dotyczący Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW).

Średnie zarobki 108184 badanych osób oscylowały około kwoty 4050 zł.

W branży Ochrony Środowiska – tej, która nas najbardziej interesuje, badano 773 osoby (wraz z działem BHP). Mediana (czyli najbliższa średnia wartość) zarobków w naszym dziale wynosi aktualnie 3850 zł, czyli 200 zł mniej niż średnia wszystkich badanych ankietowanych.

Nadal najwięcej zarabia się w dużych przedsiębiorstwach i w dużych województwach. Pełny raport wynagrodzeń za 2013 rok dostępny jest pod adresem: http://wynagrodzenia.pl